Hvordan til at stå op for dit barn i skolernes evalueringer

June 21

Hvordan til at stå op for dit barn i skolernes evalueringer

Mange forældre finder skolens evalueringer skræmmende. Nogle kan have ulykkelige minder fra deres egen skole dage. Andre finder formalitet af situationen vanskelig. Hvis evalueringen er negativ så det kan være et andet problem som forældre ofte har svært ved at høre negative kommentarer om deres barn. Evalueringer kan være meget positivt, men hvis kommentarer er lavet som er urimelige, så er det op til den forælder til at stå op for deres barn.

Instruktioner


• Notér eventuelle spørgsmål, du ønsker at spørge, eller kommentarer, du ønsker at gøre, før du går evalueringen møde. Tal med dit barn, før du gå for at få deres perspektiv.

• Ankomst til tiden og begynde med at lytte til eller læse evalueringen. Stille spørgsmål, du måtte have i en rolig måde. Hvis du er usikker på scoringer eller klassificeringssystemer stille spørgsmål at afklare.

• Hvis der er punkter, der synes urimeligt, eller som du er uenig med blot henlede opmærksomheden på dem og oplyse dit eget synspunkt. Hvis du er overrasket over en vurdering eller grad så forklare hvorfor. Hvis dit barn har givet en anden konto eller indtryk derefter hæve denne forskel som et emne til diskussion.

• Udfordring eventuelle kommentarer, som du er uenig med, efter at stille spørgsmål for at afklare situationen. Hvis barnet er gammelt nok til at være til stede, de kan bringes ind i samtalen, hvis det er hensigtsmæssigt, og hvis du føler barnet kan håndtere situationen.

• Anmodning beviser, hvis du føler ethvert aspekt af evalueringen er unøjagtige. Du er velkommen til at gøre opmærksom på eventuelle alternative perspektiv, du måtte have eller give yderligere oplysninger, der kan være relevante.