Er Butterfly Plant giftige for dyr eller mennesker?

March 10

Er Butterfly Plant giftige for dyr eller mennesker?

Mere end en planteart der almindeligvis omtales som en sommerfugl plante. Den ene er sommerfugl busk, som henviser til buske fra Buddleia slægten. Butterfly weed (Asclepias tuberosa) er en anden. Det er en type af milkweed der tiltrækker sommerfugle.

Butterfly Bush


De arter, mest almindeligt omtalt som Sommerfuglebusk, Buddleia davidii, er ikke giftige for mennesker, ifølge University of California Landbrug og naturressourcer. ASPCA rapporterer også, at det ikke er toksisk for dyr. Buddleia asiatica, dog er giftig.

Butterfly Weed


Butterfly ukrudt er giftige for mennesker og dyr. Ifølge det amerikanske Department of Agriculture, sommerfugl ukrudt indeholder hjerteglykosider. Indtage planterne kan forårsage oppustethed, stupor, svaghed, kramper, feber, vejrtrækningsproblemer, udvidelse af pupillerne og koma. Det kan forårsage problemer med stående eller gående, og en svag, hurtig puls. Dette anlæg er særlig vigtigt for Monarch sommerfugle, som de bruger sommerfugl ukrudt og andre milkweeds at lægge æg og fodre larver.

Overvejelser


Almindelige navne, ligesom sommerfugl plante, kan anvendes på forskellige arter af planter og kan variere fra område til område. Kontroller omhyggeligt de arter af dit anlæg for at sikre, at det er ugiftige.