Metoder til Hvordan Genbrug industrispildevand

January 30

Metoder til Hvordan Genbrug industrispildevand

Industrialiseringen har bidraget til at forbedre vores liv, men det har også taget en vejafgift på miljøet. I første omgang, de fleste brancher udgivet deres spildevand tilbage til det naturlige miljø uden at behandle den. Dette førte til massiv vandforurening. I dag industrier har forskellige måder at genbrug og behandling af vand for at forhindre de negative virkninger af vandforurening.

Aktiveret slam


Den aktiverede spildevandsslam vandbehandling metode fjerner skadelige stoffer såsom faste sedimenter og vira fra spildevand. Microbe-rige fast slam blandes med spildevandet og mikroorganismerne fjerne carbon-baserede affald i en beluftningstank ved indtagelse affaldet. Disse mikrober fordøje affaldet uanset tilstedeværelsen af ​​oxygen. Klaringstanke derefter adskille fast affald partikler fra spildevand. Det rensede vand bliver derefter frigives til miljøet ved fordampning eller kan frigives direkte ind i det naturlige vandsystem.

Mikrofiltrering


Dette er et genbrug af vand metode affald hovedsagelig anvendes i fødevareindustrien. Under denne proces er vand under tryk tvinges gennem syntetiske membraner, hvor partiklerne er større end vandmolekyler filtreres. Disse syntetiske membraner er specielt designet filtre små nok til at forhindre selv de mindste mikroorganismer i at passere igennem, og dermed fjerne dem fra vandet. For at sikre korrekt filtrering spildevandet undergår denne proces flere gange. I nogle vandrecirkuleringssystemer, er det forurenede vand også behandlet med kemikalier. Formålet med disse kemikalier er at binde til affald partikler i vandet, og dermed øge deres størrelse. Dette genbrugsvand bruges derefter af fødevareindustrien til at vaske deres udstyr.

Beluftning


Denne fremgangsmåde er almindeligt anvendt i fødevareindustrien. Det er en stor proces, da det kræver vand damme, spildevandstanke, mikrober og ilt bubblers eller roterende sprøjter at blande mikrober og alger med ilt og det forurenede vand. Disse systemer behøver ikke nødvendigvis at anvende kemikalier eller slam, men de er mere effektive ved hjælp af de to.

Denitrifikation


Denne fremgangsmåde til genanvendelse af spildevand kan også blive henvist til anaerob udrådning og renser vandet ved hjælp af methanol. Methanol fremmer væksten af ​​forskellige typer af gode bakterier, der producerer carbondioxid og spildevand som affaldsprodukter. Den kuldioxid, er afgørende, da det fjerner nitrogenforbindelser såsom nitrater fra vandet. Nitrater kan være skadelige for mennesker og andre dyr, hvis de indtages. Nogle sygdomme, der kan være forårsaget af forbrug af nitrater omfatter kræft. Denne metode er normalt anvendes af de fleste industrier, herunder fødevare- og tekstilindustrien.