Fysisk-kemisk analyse af vand

May 31

Fysisk-kemisk analyse af vand

Fysisk analyse af vand er analysen af ​​de fysiske og kemiske egenskaber af en prøve af vand, ofte at afgøre, om vandet er egnet til at drikke eller støtte vandlevende organismer.

Dissolved Oxygen


Mængden af ​​opløst ilt i en prøve måles i milligram per liter med et opløst ilt kit.

Temperatur


Temperaturen af ​​vandet er målt med et termometer i enten grader Celsius eller grader Fahrenheit.

PH


PH af vand måles med et pH-meter. En pH-værdi på mere end 7,0 indikerer basisk vand, mens et pH på mindre end 7,0 angiver surt vand.

Farve og lugt


Farven af ​​vand måles ved sammenligning og lugt ved anvendelse af undersøgerens lugtesans.

Total Hårdhed


Total Hårdhed måles i milligram per liter CaCO3 (calciumcarbonat).

Elektrisk ledningsevne


Elektrisk ledningsevne er et mål for mængden af ​​salte i vand og måles i milligram per liter.