Generelle betingelser i en entreprisekontrakt

November 14

Generelle betingelser i en entreprisekontrakt

En aftale, almindelige betingelser, tegninger, specifikationer og andre dokumenter omfatter en typisk entreprisekontrakt. Almindelige betingelser definerer hver kontraherende part opgaver og privilegier, og de regler, som de skal opfylde deres forpligtelser og udføre det arbejde, de aftalt.

Formål


Almindelige betingelser giver de retlige rammer for entreprisekontrakten og fremmer retfærdighed blandt alle kontraherende parter. Når der henvises til i andre delaftaler ejer og entreprenør, de opretholder vital orden og sammenhæng.

Roller


Generelle vilkår detaljeret redegøre for de rettigheder, ansvar og relationer ejeren, entreprenør og prime arkitekt eller ingeniør, der vil arbejde med begge parter i hele byggeriet.

Regler


Disse betingelser fastsætte regler om underleverandører, ændringer, tid, betalinger, afslutning, beskyttelse af personer og ejendom, forsikring, obligationer, korrektion, opsigelse, suspension, krav og tvister.

Revisioner


Supplerende betingelser kan revidere eller supplere de generelle betingelser og afløser dem.

Formater


Forskellige arkitektur, teknik og konstruktion brancheorganisationer tilbyder standardiserede almindelige betingelser dokumenter, som kan anvendes i mange projekter og byggemetoder. Ejere, der regelmæssigt eller gentagne gange kontrakt om bygge- og anlægsarbejder typisk bruger deres egne tilpassede proprietære dokumenter.

Specifikationer


En konstruktion projektets tekniske specifikationer fastsætte de administrative krav i de almindelige og supplerende betingelser.