Hvad er en skifteretten investigator?

January 26

Hvad er en skifteretten investigator?

Skifteretten efterforskere indsamle data for at bistå domstolene i beslutninger vedrørende værgemål, ejendom bosættelser og conservatorship og henstillinger til skifteretten dommere.

Gennemføre interviews


Skifteretten Efterforskere også udføre telefoninterviews relateret til skifteretten sager. For eksempel i en forældremyndighed tilfælde kan investigator spørgsmålstegn andre pårørende, lærere, skoleledere og naboer til at hjælpe domstolene i at gøre den bedste beslutning for værgemål.

Doing baggrundskontrol


Tidligt i undersøgende proces, Skifteretten Investigators forsknings- og adfærd baggrundstjek på forskellige involverede parter i sagen.

Undersøgelser


Efterforskere kan også gennemgå bestemte poster eller dokumenter er relevante for sagen, såsom økonomiske, medicinske og psykologiske rapporter.

Vidnede i retten


Skifteretten Efterforskere vil ofte deltage retssager og til tider kan det være nødvendigt at vidne i retten. De har også en grundig forståelse af juridiske dokumenter.

Uddannelse og kvalifikationer


Selv om der er ingen specifikke krav til denne position, mange forskere har erfaring eller uddannelse på det retlige område, herunder kursusaktiviteter i strafferetsplejen, retshåndhævende eller advokatfuldmægtig / juridisk bistand. Andre har baggrund i det sociale arbejde, rådgivning og / eller psykologi.