Sådan Henvisning Meeting Minutes

June 20

Sådan Henvisning Meeting Minutes

Mødereferater er notater, som en bestemt person under et møde. Denne person er så ansvarlig for at omsætte noterne i en rapport og sender den ud til deltagerne og dem, der gik glip af mødet. Arbejdsgiverne har ofte brug for at referere mødereferatet, som procedurer, mål og strategier er nogle af de ting, der blev drøftet under et møde. Brug MLA (Modern Language Association) stil, når henvisninger mødereferater, da det er en fælles henvisninger vejledning.

Instruktioner


• Skriv virksomhedens navn og den specifikke sidetal fra mødereferatet når citere et direkte citat. Skriv det i parentes, såsom "(Firmanavn, XX)."

• Medtag hvordan henvisningen fra mødereferatet vedrører den rapport, du skriver. For eksempel, hvis du henviser noget Mr. Smith sagde under mødet, nedskrive Mr. Smiths forslag eller idéer. Når du er færdig forklarer, at henvise til paragraf ved brug af citation metoden i det foregående trin. På denne måde er den rigtige person, krediteret med sin idé.

• Opret en fodnote, hvis referencen er mere end en simpel citat. For eksempel, hvis hele mødereferater rapport anvendes som reference, skrive disse oplysninger i en fodnote, og en liste over de mødereferater i bibliografien sektion.

• Skriv navnet på det firma, der holdt møde. Efter navnet, placere en periode.

• Skriv titlen på mødet i kursiv. For eksempel kunne mødet være en opdatering på produktion numre, en brainstorm om gennemførelse markedsføringsstrategier eller en årlig finansiel sammenfattende diskussion. Sæt en periode efter titlen.

• Skriv datoen for mødet, der starter med den dato og måned, efterfulgt af året. Den korrekte format bør være "5 november 2008." Som i eksemplet, tilføje en periode i slutningen.

• Dobbeltklik kontrollere, at henvisningen er korrekt. Det skal se sådan ud: "Company X. Marketing Implementation Strategies den 5. november 2008.".