Værdikæde analyse for servicebranchen

March 19

Værdikæde analyse for servicebranchen

Sætningen, "værdikæden", opfatter virksomhed som en række aktioner, der tilfører værdi til en indgang. Selv om det er nemt at anvende dette koncept til produktion, det er et begreb, der gælder for servicesektoren samt.

Aktiviteter Liste


Værdikæde analyse starter med en liste over de aktiviteter, en virksomhed er involveret i, og hvor meget tid hver aktivitet tager. Nogle af disse aktiviteter forbindelse til hinanden i logiske, kronologiske sekvenser, som i at tage ordrer i en restaurant, efterfulgt af at forberede måltidet. Andre aktiviteter, bogholderi og løn for eksempel har deres egne værdi udsagn.

Value List


Liste værdien hver aktivitet øger den service, der leveres. Aktiviteter kan tilføje positiv eller negativ værdi, afhængigt af konteksten. Realiseringen tjenere, der er ansvarlige for busing tabeller kan holde dem travlt under langsom perioder, men være upraktisk under frokost rush.

Action Analyse


Krydshenvisning aktiviteter ved tidsforbrug og værditilvækst. Dette afslører hvilke links i værdikæden skal styrkes, tilføjes eller fjernes.

Nyttige tip


Den mest almindelige fejl i servicesektoren værdikæde analyse forekommer tidligt i processen, på listen aktiviteter scenen. Medarbejderne skal overholdes og timet, så aktivitetslisten afspejler realistiske tidsrammer og forventninger. En liste styrke ikke kan opgøres korrekt siddende.