Sådan Prime en Shallow Well vandpumpe

March 17

Sådan Prime en Shallow Well vandpumpe

Shallow godt vandpumper kan miste det primære. Pumper miste prime kan komme fra en lækage i sugeledningen. De utætheder skal findes og repareres ellers vil pumpen fortsætte med at tabe det primære. Pumper, der mister det primære begynder at suge luft ind. Denne betingelse forårsager lavvandede godt vandpumpe at løbe tør for vand. Forlænget drift af en vandpumpe, der er fuld af luft vil skade de interne gummipakninger.

Vejledning


•  Find prime prop oven på vandpumpen sugekammeret. Spædeproppen er kvadratisk form og bor ved siden af ​​output vandtilslutning på toppen af ​​pumpen.

•  Monter kæberne af VVS tænger over pladsen hals stikket. Drej tænger i retning mod uret for at løsne. Tag stikket ud sugekammeret boliger.

•  Sæt tragten ind i priming plughole.

•  Fylde kammeret og sugerøret med rent ferskvand fra skovlen. Vand vil smitte fra plughole og tragt, når kammeret er fyldt.

•  Fjern tragten. Skru pladsen prime stik i plughole. Spænd proppen med tangen i urets retning. Tænd pumpen på.