Hvordan Biomasse Energy arbejder på at gøre Elektricitet

March 23

Hvordan Biomasse Energy arbejder på at gøre Elektricitet

Biomasse er materiale, der stammer fra levende ting, såsom træ, græs eller gødning. Nogle gange er det et biprodukt af en anden proces, men det kan også fremstilles forsætligt, såsom dyrkning af majs til fremstilling af bioethanol. Biomasse kan bruges til at generere elektricitet.

Forbrænding


Den enkleste måde at generere elektricitet fra biomasse er at brænde det. Ligesom forbrænding af kul, olie eller gas, den frembragte varme omdanner vand i højtryksdamp, der bruges til at drive en turbine, der genererer elektricitet. Biomasse kan brændes alene eller sammen med almindelige fossile brændstoffer.

Forgasning


Biomasse kan opvarmes i et kontrolleret miljø oxygen, så det ikke brænder, men i stedet producerer en blanding af gasser, herunder methan, hydrogen og carbonmonoxid. Disse gasser kan drive elproducerende møller eller brændes til at generere damp, som igen driver turbinerne.

Anaerob udrådning


Tillader mikroorganismer at nedbryde biomasse i oxygen-fri betingelser kan producere ethanol og methan. Disse kan derefter brændes til at drive dampdrevne turbiner.

Overvejelser


For det meste, afhandlinger metoder alle involverer afbrænding af biomasse eller brændende produkter, der stammer fra biomasse. Dette princip er det samme som, hvordan elektriciteten er produceret fra fossile brændstoffer.