Hvordan oxidation reduktion bruges i hverdagen?

October 21

Hvordan oxidation reduktion bruges i hverdagen?

En oxidation reduktionsreaktion, undertiden kendt som et redox-reaktion, er, når både oxidation og reduktion forekomme. Der er mange eksempler på oxidation reduktion i hverdagen, fra plante- og dyreliv på de indenlandske og industrielle verdener. I en oxidation reduktionsreaktion, overføres oxidation antallet af atomer eller molekyler ændringer som elektroner mellem dem. Oxidation medfører et fald i elektroner, mens reduktionen indebærer en stigning. Redoxreaktioner findes i mange velkendte steder, herunder planter, dyr, metaller, fødevarer og maskiner.

Planter


Fotosyntese i planter er en almindelig dagligdags eksempel oxidation reduktion. Gennem fotosyntese, anvende planter lys til at omdanne kuldioxid og vand til kemisk energi, frigiver ilt undervejs. Carbondioxidet undergår reduktion at producere glucose, mens vandet iltes, der producerer molekylært oxygen. Fotosyntese og derfor redoxreaktionen, er afgørende for planteliv.

Dyr


Respiration i dyr er et eksempel på oxidation reduktion. Respiration involverer lignende processer til fotosyntese, men i omvendt rækkefølge. Under respiration, glucose, sukker oxideres til dannelse af carbondioxid, mens oxygen undergår reduktion til dannelse af vand. Respiration er en cellulær proces og er afgørende for dyrs liv, da det er et centralt element i evnen til at omsætte mad til energi.

Mad


Mens oxidation reduktion tillader mennesker at få energi fra mad, fødevarer i sig selv er også genstand for redoxreaktioner, når de ikke bliver spist. Oxidation reduktion gør fødeemner gå ud på grund af oxidation. Fødevareproducenter undertiden forsøge at inhibere denne proces ved hjælp af konserveringsmidler. De konserveringsmidler fremme reduktion, modvirke oxidering og aftagende den hastighed, hvormed en fødevare forringes.

Metal


Et af de mest synlige redoxreaktioner i hverdagen ruster. Når visse metaller reagerer med oxygen, sker oxidation, der forårsager en oxid til at danne. I tilfældet af jern er jernoxid, hvilket er, hvad vi typisk kalder rust. Oxidering kan forårsage metaller til at korrodere, som har alvorlige konsekvenser for eventuelle industrier, der fremstiller metalprodukter. Når nogle metaller, såsom kobber og sølv, undergår oxidering, deres farveskift.

Maskiner


Oxidering Reduction er et afgørende element i mange industrielle processer. En simpel batteri involverer en redoxreaktion med to forbundne kemikalier, den ene med en oxiderende og en med en reducerende opløsning, hvilket skaber en elektrisk strøm. Forbrænding er en anden almindelig oxidation reduktion reaktion ansøgningen, herunder afbrænding af fedt, træ og kul. Forbrænding, til gengæld letter eksplosioner fra brændstof til skydevåben, fyrværkeri og bomber. Space Shuttle raketter også stole på de processer af oxidation reduktion for fremdrift.