Information om Old patientjournaler

May 5

Information om Old patientjournaler

Gamle medicinske journaler skal opbevares eller tilbageholdt på et sted, hvor de kan hentes. Hvor længe de skal holdes afhænger af patientens alder, placeringen af ​​den medicinske tjenesteyder og føderale lovgivning.

Ejerskab


Medicinsk information hører til patienten, mens de fysiske optegnelser hører til lægen. Forældre ejer journalerne til deres børn, indtil de er juridiske voksne.

Retention


Ifølge "Medical Records og loven" af William Roach, baseret på Health Insurance Mobilitet og Accountability Act, skal lægejournaler opbevares i mindst seks år fra datoen for deres oprettelse eller seneste opdatering. Dette gælder både papir og elektroniske patientjournaler. Medlemsstaterne kan angive længere perioder, at gamle journaler skal opbevares. Lægejournaler skal opbevares, indtil et barn er tidligere alder af flertal.

Adgang


Gamle medicinske journaler kan kun tilgås af dem med et behov for at kende oplysningerne i dem. Dette omfatter læger og deres personale. Gamle medicinske journaler kan tilgås af forsikringsselskaber og advokater med patientens tilladelse.

Destruktion


Information om Old patientjournaler

Lægejournaler kan ikke ødelægges, medmindre læge-patient forholdet er ophørt. Gamle medicinske journaler kan ikke ødelægges indtil forældelsesfristen er udløbet. Gamle medicinske journaler kan ikke blive ødelagt ved svig eller medicinsk fejlbehandling undersøgelser.