Hvordan læser man en AirLife astma kontrol peak flow meter

September 5

Hvordan læser man en AirLife astma kontrol peak flow meter

Peak flow meter foranstaltning peak strøm af luft fra en astmatiker lunger. Ifølge Web MD, kan peak flow meter anvendes på kort sigt at diagnosticere modkørende astmasymptomer, såvel som lang sigt at måle effektiviteten af ​​astma behandling planer. Peak flow meter er forudindstillet i perioder med optimale lungefunktion, derefter bruges til at måle strømmen mod peak flow.

Instruktioner


• Ryst AirLife spidsstrømningsmåleinstrumentet indtil den gule indikator langs siden hviler i rombe på måleren, nær mundstykket.

• Inhale dybt, placer mundstykket i munden med læberne forsegling omkring mundstykket og blæse så hårdt som muligt, indtil al luft er bortvist fra lungerne, holder flowmåler parallelt med jorden.

• Læs numeriske mark ved siden af, hvor den gule indikator er kommet til hvile. Divider resultatet med den forudindstillede maksimale antal og ganges med 100 for at opnå procentdelen af ​​peak flow opnås. Hvis det maksimale antal er 600, og antallet blæst 450: 450/600 = .75. .75 X 100 = 75 procent af peak flow.