Hvad er årsagerne til Industrial luftforurening?

November 4

Hvad er årsagerne til Industrial luftforurening?

Industriel luftforurening forårsaget af en række af kemikalier, men de kan blive indsnævret i to kategorier: partikler og gasser. Ikke alene er sådanne toksiner skadelige for miljøet, mennesker lider også. Grupper, herunder Verdenssundhedsorganisationen påpege mange medicinske effekter fra disse stoffer. Kendskab farerne ved industriel luftforurening er vigtig at diagnosticere, mindske og med tiden vende dens virkninger.

Gasser


Verdenssundhedsorganisationen opregner tre vigtigste gas kilder til industriel luftforurening. Ozon produceret i lav højde udgør størstedelen af ​​gasformig forurening. Den er skabt af en kemisk reaktion mellem andre forurenende stoffer, herunder nitrogenoxider og flygtige organiske forbindelser. Sollys er katalysator for denne reaktion, hvilket er grunden til, at størstedelen af ​​ozon fremstilles i sommeren. En anden kilde til forurening er nitrogendioxid, som undertiden kan findes i ozon. Industrielt, det kommer fra elproduktion, men det også er forårsaget af motorer og opvarmning køretøjer. En tredje forurenende stof svovldioxid, som er en farveløs gas med en stærk lugt. Det er et biprodukt af afbrænding af fossile brændsler som kul og olie samt smeltning mineraler, der indeholder svovl.

Sundhedsrisici


Da gasser indåndes, kan de påvirke lungerne på mange måder. Ozon kan forårsage astma, forringe lungerne og udløse lungesygdomme. Nitrogen oxid er kendt for at øge bronkitis symptomer for børn med astma og skader lungefunktion. Svovldioxid påvirker også lungekapacitet samtidig forårsager slim at danne i lungerne og forårsage bronkitis og hoste og forværring af astma.

Partikler


Ifølge World Health Organization, partikler (PM) skader flere mennesker end nogen gasser. PM består af væsker eller faste stoffer, der er suspenderet i luften. Disse stoffer kan være organiske eller uorganiske og indbefatter sulfat, nitrat, ammoniak, natriumchlorid, carbon, mineralsk støv og vand. Ligesom gasser, kan disse partikler og materialer indåndes, forårsager betydelige sundhedsproblemer.

Sundhedsrisici


Verdenssundhedsorganisationen advarer om, at partikler-stof niveauer i byområder er allerede en trussel. Hvis det indåndes, kan PM påvirke visse områder af bronkiolerne, en lunge-området med ansvar for at absorbere ilt og passerer kuldioxid. Andre mere alvorlige helbredsmæssige problemer er opstået, herunder forskellige luftvejssygdomme, hjerteproblemer og lungekræft.

Miljømæssige effekter


Det er ingen hemmelighed, at miljøet lider også af industriel luftforurening. Selvom de kemikalier, der udsendes af fabrikker og kraftværker frigives i luften, de til sidst vende tilbage til jorden. Som et resultat heraf de forurenende stoffer forurener jorden og vandet. Når disse stoffer nå vandet, er de absorberes af fisk, dræbe dem eller gør dem giftige at spise. Jordnær ozon skader plantevækst, der påvirker skovbruget og landbruget.