Effekten af ​​Soil Forurening om biodiversitet

March 7

Effekten af ​​Soil Forurening om biodiversitet

Forurening defineres som indførelsen af ​​skadelige stoffer i miljøet. Jordforurening har mange kilder, herunder vandforurening, syreregn og arealkildeforurening. NSP kommer ind i et økosystem gennem afstrømning. Kilden til de forurenende stoffer kan være langt fra sit anslagspunktet. Resultatet er en forstyrrelse af jorden kemi. Planter, der ikke kan tåle disse ubalancer hurtigt omkomme, hvilket resulterer i færre plantearter og et fald i plantebiodiversitet.

Forsuring


Jord forsuring skaber økologiske døde zoner, så områder, der er uegnede for flora og dyrene, der er afhængige af dem.

Jord Kemi


Følsomme plantearter er særligt sårbare over for ændringer i jordens kemi, der forårsager plante die-offs og lavere biodiversitet.

Giftige metaller


Syreregn forårsager kemiske reaktioner, der frigør giftige metaller, der normalt uopløselige, skade rodsystem og forhindre planter fra at optage tilstrækkelig fugt.

Landbruget Afstrømning


Landbrugs afstrømning introducerer høje niveauer af kvælstof, fosfat og fosfor til vandløb, som igen skylle ind over jord og forstyrre jordens kemiske balance.

Monokulturer


En mindre indlysende form for forurening er indførelsen af ​​ikke-hjemmehørende eller invasive planter, der kan udkonkurrere hjemmehørende arter og reducere levesteder til monokulturer.