Tegn på en Bad Clutch Master Cylinder

June 16

Tegn på en Bad Clutch Master Cylinder

Føreren kobling cylinder er en komponent i et køretøj med manuelt gear. Den er ansvarlig for at generere mængden af ​​hydraulisk tryk, der behøves for koblingen til at arbejde. Koblingspedalen er forbundet til master kobling cylinder, og er afhængig af cylinderen til at skære strømmen af ​​strøm fra motoren til transmissionen, når føreren skubber på pedalen. Hvis skibsføreren kobling cylinder går dårligt, kan køretøjet udvise en række symptomer.

Stuck Pedal


Når en mester kobling cylinder går dårligt, vil koblingspedal falde til gulvet, når der trykkes og vil ikke stige igen. Når dette sker, vil driveren være ude af stand til at flytte bilen ind redskaber. Køretøjet er ikke drives indtil føreren kobling cylinder udskiftes.

Hard Shifting


Når en mester kobling cylinder går dårligt, men ikke helt mislykkes, vil det resultere i meget hårdt skiftende under kørslen. Træde koblingspedalen ned kan blive vanskeligt, og at få bilen til korrekt skifte gear vil være svært. Koblingen kan begynde at glide.

Lav Fluid


Hyppige lave niveauer af bremsevæske er en indikation af, at skibsføreren kobling cylinder er dårligt eller svigter og vil gå dårligt snart. Dette er ofte på grund af en lækage, men kan også skyldes fysisk skade, såsom et hul eller en revne. Fluid kan være til stede på jorden. Hvis køretøjet normalt er parkeret i et absorberende stof, såsom tør jord, du kan ikke mærke den lækkende væske. Hvis du har mistanke om, at hovedcylinderen er dårlig eller går dårligt, regelmæssigt overvåge væskestande. Hvis væskestanden falder hurtigt inden for 48 timer, cylinderen er dårlig.

Reservoir Backup


Hvis skibsføreren kobling cylinder på et køretøj er gået dårligt, vil det medføre, at væske til at stige i reservoiret når der trykkes på koblingen. For at teste dette, se reservoiret, mens en anden person presser koblingspedalen. Hvis væskeniveauet stiger i beholderen, når der trykkes på pedalen og sænker når pedalen slippes, kan skibsføreren kobling cylinder skal udskiftes.