Forskellige typer af gasflowmålere

May 28

Forskellige typer af gasflowmålere

Gasflowmålere anvendes til at måle mængden af ​​gasser, der løber gennem en given system. De er meget udbredt på tværs af handels-, industri- og boligområder til at måle og holde styr på den mængde gas, der strømmer gennem systemet. Da forskellige gasanlæg har forskellige designs, bruge forskellige gasser og strømningshastigheder, og anderledes kan påvirkes af variabler såsom varme og tryk, flere forskellige typer af gasflowmålere er almindeligt anvendt til at måle gasstrømmen.

Membran / Bellow meter


Langt den mest almindelige form for gas flowmåler er mellemgulvet eller Bellow meter. Disse målere kan findes i stort set alle plejehjem og mange andre mindre kommercielle indstillinger. Bellow meter virker ved at have bevægelige membraner, der danner to eller flere kamre. Ventiler inde i måleren lede gasstrømmen forårsager kamrene til skiftevis at blive fyldt og tømt for gas. Denne bevægelse frembringer en næsten kontinuerlig og let målbar strøm af gas gennem måleren. Membranerne bevægelse forårsager et sæt af håndsving, eller redskaber, der skal sættes i gang. Disse redskaber er forbundet til en tæller, som kan tælle hver gang gas fylder og tømmer kamrene, hvilket giver en måling af gasforbrug.

Turbinemålere


Turbine gasflowmålere virker ved at måle hastigheden af ​​gassen, som strømmer gennem måleren. Strømningshastigheden kan anvendes til at bestemme strømningshastigheden af ​​gassen. Turbinemålere er normalt anvendes i industrielle miljøer, hvor gasstrømmen er forholdsvis god og konsekvent. Da de imidlertid er ret små, er de undertiden anvendes til at måle gasstrømmen til ovne og kedler. Hastigheden af ​​gassen måles med en lille turbine, som derefter registrerer strømmen mekanisk og videresender oplysningerne til en tæller. Turbinemålere fungerer godt, hvor gasstrømmen skal forblive nogenlunde konstant, da de donâ € ™ t forstyrre strømmen af ​​gas.

Roterende målere


Roterende målere er designet til at håndtere meget høje tryk og mængder gas flow. De anvendes typisk i mere kommercielle og industrielle miljøer, hvor der kræves høj presset og høj lydstyrke gasstrømmen, såsom i industrielle rørledninger. Roterende målere skal være omhyggeligt designet og udviklet til at være præcisions måleinstrumenter. Inde i apparatet, kan to stempler findes spinning i tilpasning. Hver tur, eller rotation, af disse stempler forårsager en bestemt mængde gas, der skal overføres. En krumtapaksel forbundet til stemplerne og en tæller derefter holder styr på alle de gas, som strømmer gennem måleren.

Ultralydsmålere


Ultralyd gasstrømningsmåler bruger lydbølger til at måle hastigheden og strømmen af ​​gas. En computer måler den tid, det tager for lydbølger at rejse mellem to punkter i et gassystem. Lydbølgerne strålede i hver retning og forskellen i tid, det tager at rejse mellem de to punkter kan anvendes til at bestemme hastigheden af ​​gassen. Som andre variabler kan påvirke gasstrømmen, computeren i måleren skal dog tage eventuelle eksterne variabler i betragtning, før der kan gives en nøjagtig måling. Ultralydsmålere anvendes typisk i store kommercielle og industrielle miljøer.

Coriolismålere


Coriolismålere er komplekse masse flowmålere end kan måle strømmen af ​​en række stoffer. Da mange produkter ofte sælges efter vægt i stedet for volumen, har evne coriolismålere at måle massestrøm samt volumenstrømmen set en lang stigning af deres anvendelse i industrielle sektorer, især inden for olie- og gasindustrien. Coriolismålere er også en af ​​de mest nøjagtige målere på markedet, ofte få flowaflæsninger inden for en 0,1 procents nøjagtighed. De fleste coriolismålere består af to rør, der vibrerer modsat hinanden på et sæt frekvens. De virker ved at måle inerti skabt af gas eller væske, som strømmer gennem de vibrerende rør. Inerti bringer røret til at dreje som ændrer vibration. Ved at måle ændringen i vibration kan udledes massestrømningshastigheden. Sensorer i rørene påvise forskelle og derefter videregive information via elektriske impulser. På grund af deres kompleksitet, er coriolismålere en af ​​de dyreste målere på markedet, men de giver nøjagtige målinger af massestrøm, som ofte er af afgørende betydning i den industrielle sektor.