Sådan Tråd en Singer symaskine Model Diana 860

March 5

Sådan Tråd en Singer symaskine Model Diana 860

Trådning Singer symaskine Model Diana 860, som ikke er fremstillet i en årrække, er en procedure, der kan være både forvirrende og frustrerende, indtil det er lært gennem praksis. Når processen er mestret, dog vil fremtidige forsøg tage mindre tid, når det bliver nødvendigt at tråde maskinen igen.

Instruktioner


•  Hæv maskinens nålen til højeste position.

•  Hæv trykfoden.

•  Placer trådspole på spolepinden placeret på toppen af ​​maskinen.

•  Før enden af ​​tråden gennem gevindet point og træk den mod spændingen forsamling.

•  Feed tråden under spænding forsamling og gennem trådspændingsskiverne.

•  Før enden af ​​tråden nedad gennem gevindet point over nålen.

•  Pass 3 eller 4 inches af tråden gennem nåleøjet.

•  Placer en spole viklet med tråd i maskinen.

•  Anbring enden af ​​tråden gennem nålen.

•  Drej håndhjulet indtil nålen helt kommer ind i spolehuset.

•  Flyt håndhjulet indtil nålen er i højeste position.

•  Træk tråden til at bringe en løkke af tråd ud af spolehuset.

•  Slip top tråden og træk undertråden op indtil slutningen af ​​tråden vises.

•  Træk den øverste og nederste tråde under trykfoden og hen imod håndhjul.