Hvordan man beregner kovariansen i Excel 2007

February 8

Hvordan man beregner kovariansen i Excel 2007

Excel 2007 indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at beregne de statistiske egenskaber af arrays af data. En sådan statistisk mål er kovarians, et mål for den grad, i hvilken to variable ændres i fællesskab; to variabler, der er meget afhængige af hinanden har høj kovarians, mens to variabler, der er uafhængige har en kovarians på nul. Brug Excel KOVARIANS funktion til beregning kovariansen af ​​et par variabler, som har et lige antal datapunkter.

Instruktioner


• Kør Microsoft Excel 2007, og åbn projektmappe, der indeholder dine data arrays.

• Bestem celleadresser for dine to arrays. For eksempel, hvis dine arrays er indeholdt i de første 10 søjler af rækkerne A og B, så celleadresser for disse arrays er A1: A10 og B1: B10.

• Klik på en tom celle, du gerne vil bruge til at vise kovariansen mellem dine data arrays.

4. Skriv følgende i cellen: = KOVARIANS (A1: A10, B1: B10) Stedfortræder celle-adresser for dine to data arrays i stedet for prøven adresser i eksemplet.

• Tryk på "Enter". Cellen viser kovariansen mellem de to data arrays.