Hvad Er Civil gæld?

April 6

Hvad Er Civil gæld?

Et civilt gæld resultater fra en retssag. Den bindende aftale hedder det, at en skyldner, som fastsættes af retten, betaler en fastlagt mængde af penge til kreditor.

Definition


Når én person anlægger en anden, bliver sagen taget til en civil domstol. Ofte, sagsøger i sagen søger økonomisk kompensation for at indfri kravet. Retten kan derefter bestille sagsøgte i sagen til at betale et vist beløb til sagsøger. Denne sum er sagsøgtes civile gæld.

Tilbagebetaling


Der er normalt en frist for tilbagebetalingen af ​​den civile gæld. Afhængig af retssystem, kan betingelserne for tilbagebetaling, herunder dets planlægning, besluttes af sagsøger og sagsøgte.

Konsekvenser


Hvis skyldneren ikke betaler gælden, kreditor har flere muligheder. Han kan bruge en advokat eller en samling agentur til at hjælpe ham med at få betaling, eller han kan anmode retten til at gribe ind. Retten kan anvende løn arrest, foragt afgifter eller anden tvangsforanstaltning at fremkalde betaling. Men sjældent anvender domstolen egne agenter at indsamle penge.