Propangas Regulations

August 13

Propangas Regulations

Opført som et rent brændstof i Clean Air Act 1990 har propan blevet brugt som en effektiv, omkostningseffektiv energikilde siden sin opdagelse i 1910. Propan og Uddannelse Forskningsråd, er godkendt af Kongressen i 1996, giver omfattende information til forbrugerne og industri på propan sikkerhed. Byrådet offentliggør compliance vejledninger for propan regler fastsat af Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Department of Transportation (DOT), Environmental Protection Agency (EPA) og National Fire Protection Association (NFPA).

OSHA standarder


OSHA Standard 1910.110, opbevaring og håndtering af LPG dækker de specifikke krav til propan brug, transport og opbevaring på arbejdspladsen. Regler for propan containere, odorising, udstyr, systemer, mærkning, installation steder, ventilation, lagring for store og små tanke, påfyldning, overførsel, transport, antændelseskilder og medarbejdernes krav er fuldt ud dækket af OSHA. Dette OSHA standard er baseret på NFPA kode 58.

National Fire Protection Association


Grundlaget for OSHA standard på propan, NFPA 58, flydende gas Code, indeholder retningslinjer for anlæg til propan opbevaring, brandsikkerhed analyse, sikkerhed kontrol anordninger på beholdere og rør, container steder, forebyggelse tænding, sikringssystemer, omkringliggende miljøer, nødprocedurer og krav til vandforsyning. De retningslinjer, der er fastsat af NFPA fokus på brandsikkerhed og forebyggelse ved håndtering, transport og opbevaring propan. Disse er ikke regler, men bruges som et grundlag for regulering af OSHA og andre statslige - føderale, statslige og lokale - agenturer.

DOT Regulations


Den OSHA standard 1910.110 (c) præciserer også håndtering og opbevaring af DOT-kompatible gasflasker. De mange DOT krav - som er spredt over hele forskellige DOT forskrifter - cover tanken mærkning, faresedler under transport, container byggeri, container installation, udstyr, systemer, sikkerhedskontrol og uddannelse af medarbejdere.

EPA Compliance


EPA har et begrænset antal regler, der gælder i en del af eller i hele til propan faciliteter. Code of Federal Regulations (CFR) 40, Part 370 kræver propan faciliteter, og andre med farlige kemikalier, til at forelægge årlige rapporter. Del 261,5 mandater farligt affald Bortskaffelse programmer for gældende virksomheder og transportører, mens faciliteter, som udledning forurenende stoffer til miljøet skal opnå storm vand tillader det, i henhold til CFR 40 Part 122. Yderligere EPA regler gælder, når du bruger propan som et alternativt brændstof i motorer.