Aquatic Ecosystem Virkninger

June 9

Aquatic Ecosystem Virkninger

Akvatiske økosystemer lider kraftigt fra menneskets påvirkning. Forurening fra forskellige kilder har resulteret i ødelæggelse af vandplanter og dyreliv i hele verden. Over tid har disse virkninger blevet ret alvorlige. Men der er måder at hjælpe med at forhindre og vende skaden. At vide, hvad skader oceaner, søer og floder er vigtigt, så enkeltpersoner og organisationer kan løse problemet.

Oceans


Det er ingen hemmelighed, at mennesker påvirker havets økosystemer. Hvad de fleste mennesker måske ikke ved er, hvor tung effekten virkelig er. Faktisk har 40 procent af planetens oceaner været hårdt ramt af menneskelige aktiviteter. Størstedelen af ​​skaderne stammer fra ting som skibsfart, kystområder og fiskeri. Som et resultat, er marine liv, såsom fisk og skaldyr hurtigt forsvinde. Til gengæld dette forstyrrer balancen i havene, fordi de ikke er så let i stand til at levere mad eller rent vand. Også en faldende marine befolkning påvirker fiskeindustrier, hvilket gør det svært for fiskerne at leve.

Lakes


I betragtning af den store menneskelige befolkning omkring søer, er det ingen overraskelse, at den menneskelige konsekvenser har været betydelige. Ting som landbrug, industri og spildevandsbehandling har forårsaget stor skade for stabiliteten i søer overalt. Forurening fra gødning har været kendt for at øge vandplanter vækst, sultende søerne i ilt. Med en mangel på ilt, død af marine liv, såsom fisk, er uundgåelig. Derudover beskidte stoffer som følge af forureningen gør søer uønsket at fiske eller svømme i.

Floder


Floder er stærkt berørt af forurening. Affald fra gødning påvirker floder ved at fremskynde algevækst, hvilket gør vandet grønt. Når algerne dør, bakterier bryde dem ned og forbruge en masse af oxygen. Tabet af ilt forårsager dødsfald blandt forskellige marine livsformer. Industriaffald er også meget giftigt. Kemikalierne, der udledes i floder fra industrien kan straks dræbe fisk. I nogle tilfælde kan olie dække overfladen af ​​floder, udsulte dem af oxygen. Fugle, der kommer i kontakt med fedtet overflade kan indtage noget af det og dø.

Løsninger


Mens vende indvirkningen på akvatiske økosystemer kan synes overvældende, er der ting, du kan gøre for at hjælpe med at opfylde dette mål. Smid ikke affald eller kemikalier i kloak afløb. Logisk set disse fører til søer og floder. Undgå at bruge gødning og pesticider, der kan gøre deres vej ind i nærliggende farvande. Ved rengøring din indkørsel, feje det i stedet for at bruge en slange. Prøv at bruge ikke-giftige rengøringsmidler, og ikke rene ting som pensler i vasken.