Sådan kalibreres en Tanita Smykker Scale

March 11

Sådan kalibreres en Tanita Smykker Scale

En Tanita smykker digital skala kan vise vægt i gram, ounce, karat, Troy, penny eller korn målinger. Kalibrering af et skala sikrer skala vejning og måling korrekt og vægten vises på skærmen er korrekt. En skala skal kalibreres inden første brug, da skalaen kan blive skæv på grund af forsendelse. Efter den første brug, skal du kalibrere skalaen mindst ugentligt.

Instruktioner


• Placer Tanita smykker skala på en flad, jævn overflade.

• Tænd skalaen.

• Tryk på "CAL" knappen i tre sekunder.

• Anbring 200-gram kalibrering vægt på skalaen, når displayet skærmen blinker "CALlb."

• Fjern vægt fra vægten, når den viser "200.00g". Hvis skala viser "Err" gentage kalibreringsprocessen.