Miljømæssige virkninger af Dyrke Stevia

May 2

Miljømæssige virkninger af Dyrke Stevia

Stevia rebaudiana (Bert.) Er en sød urt indfødte til Paraguay, der indeholder naturlige kaloriefrie sødemiddel. Dette anlæg tilbyder en løsning til komplekse diabetiske og fedme hos mennesker. Forventes Worldwide efterspørgsel efter høj potens naturlige sødemidler som Stevia til at stige. S og W Frø, en californisk lucerne frø udvikler, projekter, at markedet for Stevia bliver op mod £ 1300000000 i 2010. Det forventede beløb nødvendiggør et indgående kendskab til ikke blot plantens ernæring, men også Stevia planternes produktionskrav og alle tilhørende miljøeffekter.

Positive aspekter af Dyrke Stevia


Der er flere kendetegn ved Stevia, der gør det til en ideel afgrøde til at vokse, og kan gøre det mindre miljøbelastende end andre afgrøder, der også dyrkes for deres "sød" egenskab eller evne som sukkerrør, roer eller majs. Stevia er i stand til at tilpasse sig mange klimaer. Det er flerårig og har en unik evne til at komme sig efter frost, bladet er det høstede del og er mulige 3-4 høsten året, vegetativ formering er let og samdyrkning er muligt under planternes indledende vækstperiode.

Gødskning og effekter


De næringsstoffer krav til Stevia er lav til moderat; det oprindeligt tilpasset dårlig kvalitet jord i sin native Paraguay. Når der dyrkes kommercielt, er gødskning eller gødning anbefales, hvis ikke nødvendigt. Hvis befrugtet forkert eller hvis der bruges for meget gødning, overskydende kvælstof eller fosfor kan udvaskes og har en negativ indvirkning på miljøet på grund- eller overfladevand.

Weed Management


Stevia er en dårlig konkurrent til ukrudt i den indledende vækst periode; ukrudt er princippet årsag til begrænset afgrøde etablering. Derfor ukrudt spiller en afgørende rolle i Stevia dyrkning. Fordi Stevia primært har været dyrket i lille målestok, nemt styres indstillinger produktionsanlæg til dato, traditionelle hånd-lugning har generelt været de mest effektive midler, der anvendes til at fjerne ukrudt. Forskning har vist, at høj plantetæthed kombineret med sort plast barkflis forudsat effektiv ukrudtsbekæmpelse. Det nye i Stevia dyrkning betyder, at der har været begrænset forskning på herbicider og Stevia. Bestemt som dyrkning bliver mere almindelige, og som monokulturer vil herbicider finde en rolle. Afhængigt af hvilke herbicider anvendes eller udvikles til Stevia dyrkning, kan de være en hvilken som helst af en række virkninger for miljøet og menneskers sundhed.

Vand Krav


Miljømæssige virkninger af Dyrke Stevia

Stevia normalt vokser på steder med vandindhold høj jord. For afgrøder økonomisk Stevia, er nødvendig vanding med (korrekt pH) vandkvalitet. Bestemt, på steder med lav jordfugtighed eller lider af tørke, behovet overrisle et Stevia afgrøde kan yderligere forværre vandmangel spørgsmål.

Mangel på forskning og erfaring


Det nye i storstilet Stevia dyrkning betyder, at der er en endnu-til-være-udviklede krop af arbejde, der grundigt behandler de mulige virkninger af Stevia dyrkning miljøet. God landbrugspraksis kræver udvikling af dybtgående viden om vandforvaltning, effekter af herbicider, der anvendes til Stevia afgrøder og integrerede praksis dyrkningsmetoder.