Bakteriel mikroorganismevækst

August 21

Bakteriel mikroorganismevækst

Bakterier har en karakteristisk vækstkurve, at alle bakterier follow kaldet latensfasen log fase, stationær fase og død fase. Faserne henvise til en bakteriekultur som helhed ikke en individuel bakterie.

Lag fase


En kultur af bakterier begynder i lag fase. I løbet af denne tid, bakterier erhverve næringsstoffer fra vækstmediet, men er ikke begyndt at formere sig.

Log fase


I log fase, har bakterierne begyndt at formere sig, og formere ved deres maksimale hastighed. På et individuelt niveau, nogle celler stadig dø, men mange flere få produceret end dø.

Stationær fase


I stationær fase celler dø på samme omtrentlig hastighed, at de bliver produceret. Celler stopper ikke produceres i stationær fase.

Død Fase


I døden fase celler dør med en større hastighed end produktionen. Selv med et navn som død fase bakterieceller stadig dele og producere nye celler, men død af andre celler i høj grad overskygger enhver ny celle produktion.

Virkninger på bakteriel vækst


Mange forskellige typer af tryk på en kultur af bakterieceller kan forårsage vækstretardering. Temperatur, pH eller osmotisk balance, ikke at nå optimale niveau for de specifikke bakterier kan resultere i forlænget lag fase eller en meget kort log-fase af vækst.