Hvordan man skriver et projekt Anvendelsesområde

November 17

Hvordan man skriver et projekt Anvendelsesområde

Som projektleder, en af ​​dine vigtigste opgaver er at skrive en hørende erklæring for hvert projekt. Et projekt hørende erklæring lister hvorfor og hvordan af hvert projekt og begrunder gennemførelsen af ​​en plan gennem kvantitative resultater. Klart afgrænse de ønskede resultater også beskytter dig mod pludselige ændringer, der kan rekvireres fra projektets initiativtagere. Skrivning af en hørende erklæring projekt kan være svært, men at forberedelse kan spare dig tid og indsats på vejen.

Vejledning


• Skriv en projektgrundlaget citere årsagen til at skabe og gennemføre et projekt. Dette omfatter en oversigt over behovet for projektet og det ønskede resultat.

• Beskriv det ønskede resultat eller produkt. Beskriv opgaver, der skal opfyldes for at opnå det ønskede resultat, eventuelle problemer eller arbejdsopgaver, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for projektet, og hvordan projektet vil passe med andre virksomhedsprojekter.

• Liste komponent mål for projektet, som de milepæle, der skal markere vejen mod afslutningen af ​​større projekt.

• Adresse de kvantificerbare mål for det færdige projekt. Medtag samlede omkostninger, nettooverskud, og forbedringer i specifikke tidspunkter foranstaltninger i forbindelse med projektet.